EN
ارتباطات بلوتوثی

تکنولوژی جدید خودروها-ارتباطات بلوتوثی

چگونه ارتباطات بلوتوثی در تکنولوژی جدید خودروها کاربرد دارند؟

#تکنولوژی های جدیدی که در آینده در #خودرو ها خواهید دید. 2-ارتباطات #بلوتوثی در خودروهای جدید این نوع ارتباطات محبوب تر شده است. ارتباطات بلوتوثی تنها برای پلی کردن موزیک درون خودرو بکار نمیرود.بلکه از این ویژگی در انواع کاربردهای دیگر استفاده می گردد. بطور مثال در #شورلت GM با این قابلیت برای تشخیص خودکار گوشی های اسمارت دارنده خودرو با اپلیکیشن های موجود در ماشین را می دهد.بنابراین صاحب خودرو می تواند وضعیت خودرو خود را بررسی و شرایط کابین را عوض نماید.مثلاً درجه بخاری را کم و یا زیاد نماید. شرکت #ولو نیز از این قابلیت در حال برنامه ریزی برای جایگزین کردن کلید خودرو می باشد.

در این حالت خودرو گوشی راننده را از طریق بلوتوث شناسایی و درب خودرو را باز خواهد کرد.

579fb8ecdd0895333e8b47cb 960 720

محصولات اورنگ