EN
g9

ردیاب جی پی اس،بهترین کمک رَسانِ افراد بی خانمان

gps اودنس ، سومین شهر بزرگ دانمارک طرح هوشمندانه ایی را برای افراد بی خانمان طرح ریزی کرده است که با آن بتواند از طریق ردیاب جی پی اس محل اجتماع افراد بی خانمان را ردیابی و مکان یابی کند. این طرح بسیار آسان و مفید به نظر می رسد. افراد بی خانمان که در خیابان زندگی خود را سپری می کنند پذیرفته اند که در ازای سه وعده غذای گرم، وسیله ردیاب را به مدت یک هفته در جیب خود حمل کنند و این طرح به جمع آوری اطلاعات در مورد افراد آواره و نحوه زندگی آنها کمک شایانی کرده است. چرا شهر اودنس درمورد مشکلات افراد بی خانمان چنین برنامه ایی را طرح ریزی کرده است؟ سیستم های جی پی اس امکان بررسی و نظارت کامل در مورد فعالیتهای آوارگان خیابانی را می دهد که استفاده از این طرح ردیابی ، باعث شده تا محل اجماع آنان را کشف و امکانات پناهگاهی و مکان مناسب زیست را برایشان فراهم کنند. شهر اودنس در سال 2013 تقریبا 6000 هزار نفر آواره خیابانی از سن 18 تا 24 داشته است با اینکه نسبت به سالهای قبل از 2013 ، شمار افراد بی خانمان افزایش پیدا کرده اما جی پی اس کمک شایانی برای مکان یابی محل اجتماعشان کرده است و چنین شهرهایی با وجود این قبیل مشکلات نیاز مبرم و اساسی به سیستم جی پی اس دارند. این طرح و برنامه برای شهر اودنس آنچنان مفید بوده است که گروهها و سازمانهای اجتماعی که قصد کمک به افراد بی خانمان را داشته اند توانسته اند با استفاده از جی پی اس موقعیت یابی کنند تا بتوانند به محل اجتماع آنان بروند و خدمات رفاهی مثل غذا، پوشاک ، پتو و همچنین خدمات بهداشتی به آنها ارائه دهند. این طرح سامانه جی پی اس ، افراد اجتماع را تشویق کرده است تا برای آنها پناهگاه بسازند و یا آنها را به مکان امن منتقل کنند. برای بعضی از افراد این سوال پیش آمده است که ممکن است این طرح جمع آوری آسیب پذیر باشد اما نه تنها به سلامت جامعه کمک میکند بلکه هیچ گونه زیانی از طریق طرح جی پی اس وجود ندارد. این طرحِ اکتشاف و موقعیت یابی بسیار مفیدتر از آن است که بخواهیم آوارگان خیابانی را به وسیله زنجیر و بازداشتی تحت کنترل قرار دهیم. و شهرهایی که به این طرح روی بیاورند البته به تأمین پوشاک و غذای بیشتری برای آنان نیازمند هستند. این طرح یک تجربه سودمند برای شهر اودنس تلقی شده است و به این امید که در سالهای آینده نیز در این زمینه خدمات بیشتری ارائه دهیم.

فرم ارسال دیدگاه

محصولات اورنگ