EN

ردیاب در شهرداری


چرا ناوگان خود را هوشمند کنیم؟

روش‌های جدید به مرور با افزایش قدرت انسان توانسته‌اند کنترل را برای انسان به ارمغان بیاورند. کنترل نیز به‌نوبه خود پیش‌بینی‌پذیری را افزایش می‌دهد. شهرها توسعه یافته‌اند و نهادهای زیرمجموعه شهرداری‌ها به همین ترتیب گسترده شده‌اند.

امروزه ناوگان‌های شهرداری به چند دسته تقسیم می‌شوند که آتش‌نشانی‌ها، سازمان عمران و بازسازی فضای شهری، مدیریت پسماند، خدمات شهری و مدیریت فضای سبز از جمله این سازمان‌ها هستند. هر کدام از این سازمان‌ها وظایف مختص به خود را دارند اما درنهایت هدف همه آنها ارائه خدمات مناسب به شهروندان است. سرعت و دقت در خدمات شهرداری به شهروندان اهمیت ویژه‌ای دارد. این موضوع به صورت درخور‌توجه‌ای بر رفاه حال شهروندان تاثیر می‌گذارد. با توجه به همه دلایل بالا، شهرداری‌ها نیاز مبرمی به یک سامانه جامع برای مدیریت ناوگان خود احساس می‌کنند.

نگرانی‌های سازمان آتش‌نشانی

نگرانی‌های سازمان عمران

نگرانی‌های سازمان خدمات شهری و پسماند

نگرانی‌های سازمان فضای سبز

به چه چیزهایی نیاز دارید؟

راهکارها و محصولات ما برای شما چیست؟

و در نهایت آنچه بدست می‌‌آورید:


برچسب ها: / / / /