EN
اپلیکیشن برترِ ایمیل

نظارت بر کارمندان از طریق جی پی اس

روزنامه فونیکس بیزینس گزارش کرد که 69 درصد کارگران آمریکایی اقرار دارند که در روز اوقاتشان به هدر می رود در نتیجه همگام با افزایش حقوق، کارمندان و کارگران در پی یافتن راه جدیدی جهت کاستن اتلاف وقت و بهینه سازی محصولات باشند. ردیابی جی پی اس و قوانین آن خوشبختانه تکنولوژی پیشرفت کرده است و می تواند شما را با تجهیزات زیادی در هر زمینه ای تأمین کند. به هر حال مهم است که قبل از استفاده از جی پی اس مسائلی چون حقوق، خطرات و مسئولیتهای استفاده از آن را برای ردیابی و نظارت کارمندان بدانید. در حال حاضر ابهاماتی در مورد این قوانین وجود دارد که مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پیشرفت سریعتر تکنولوژی نسبت به قانونگذاری باعث پیدایش زمینه های توافقی زیادی شده است چیزی را که باید بخاطر داشته باشیم این است که بایستی قوانین و شرایط بین کارمندانی را که از حقوق شخصی در محیط کار نمی دانند به وسیله جی پی اس نظارت کرد. مسئولیت نظارت از طریق جی پی اس نشریات اچ آردیلی منتشر کرد که نظارت و ردیابی قانونی کارمندان از طریق جی پی اس در طول روز نباید در مسائل شخصی آنها تجاوز کند و حد ردیابی را رعایت کند و این سامانه بایستی برای نظارت تجارتی به کار برده شود نه اینکه برای مسائل شخصی آنها استفاده شود. به منظور اجتناب از ردیابی غیرقانونی طبق مفاد قانونی بایستی کارمندان را درمورد نظارت آنها از طریق جی پی اس مطلع کرد.برای مثال شما بایستی کارمندان را در جریان بگذارید که محل کارشان و مسائل امنیتی و فعالیت رانندگان را از طریق جی پی اس نظارت و ردیابی می کنند. طبق قوانین رایج بایستی به کارمندان اطلاع داده شود که خودروهای شرکت مجهز به جی پی اس می باشند و کاملا نظارت می شوند و در حین رانندگی از انتظارات شخصی خود کاهش دهند و مسلما اهداف تجارتی شرکت را مد نظر داشته باشند. نظارت بر کارمندان از طریق جی پی اس شامل موارد ذیل نیز می باشد: موقعیت یابی خودرو در زمان تصادف، زمان اضطراری و یا هنگام ربوده شدن ردیابی و نظارت کامل فعالیت های راننده مشخص کردن محل موقعیت خودرو ممکن است دادگاه قانونی را تصویب کند تا علاوه بر نظارت مسائل مذکور فعایتهای شخصی راننده نیز نظارت شود و بهتر است که به آنها گفته شود جی پی اس برای ارتقاء اهداف تجارتی شرکت استفاده می شود مزایای ردیابی و نظارت از طریق جی پی اس البته ممکن است شما فقط جی پی اس را برای موارد مذبور بدانید. جی پی اس در حفظ اقتصاد شرکت نیز مفید و سودمند است که شامل موارد ذیل است: کاستن مصرف سوخت آگاهی از برنامه های ایمنی اتلاف نشدن وقت در ترافیک و با ترافیک روبرو نشدن کاستن هزینه های کار باعث ارتقاء تجارت بنابراین علاوه بر قوانینی که برای جی پی اس در جهت ردیابی و نظارت کارمندان شرکت استفاده می شود ممکن است قوانین جدیدی نیز در مورد این مسائل وضع شود که بایستی کاملا قوانین استفاده از این نوع سامانه را بدانیم

فرم ارسال دیدگاه

محصولات اورنگ