EN
11 1

بازدید وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و استاندار فارس از اورنگ در 1395

در سال 1395 وزیر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات و استاندار محترم فارس به همراه هیات همراه از غرفه اورنگ بازدید کردند. در این راستا، اورنگ به عنوان یکی از 10 شرکت برتر حوزه فناوری اطلاعات شناخته و تقدیر شد.


محصولات اورنگ