•  sales@opp.co.ir
  •   شیراز:2-32326881-071    تهران:77801788-021
ناحیه کاربری

راهنمای وب سرویس ردیاب


شرکت اورنگ پژوهان پارسه با استفاده از پیاده سازی وب سرویس ردیاب سعی کرده است تا برخی از سوالات و نیازهای عزیزان را مرتفع سازد و با تهیه راهنمای وب سرویس ردیاب اورنگ ، استفاده از این وب سرویس را راحت تر نموده است.

برخی از سوالاتی که نیاز استفاده از وب سرویس ردیاب اورنگ را مشخص می کند:

– آیا شما شرکت همکارید و دوست دارید سامانه ردیابی خود را تهیه کنید؟

– آیا شما برنامه نویسید و میخواهید سامانه ردیابی خودرو و اشخاص تهیه کنید؟

ما به شما کمک می کنیم تا سامانه خود را بدون دقدقه سخت افزار و بدون نیاز به داشتن دانش سخت افزار ردیاب خودرو تهیه کنید. کافی است راهنمای سرویس را مطالعه و سیستم خود را راه اندازی نمایید.
ما در این راستا به شما کمک خواهیم نمود.

فایل راهنمای وب سرویس ردیاب وبسرویس داده مکانی و سرویس پوشینگ


برچسب ها: