EN

طلاق از طریق فیسبوک امکانپذیر شد…!!

facebook بسیار جالب و البته عجیب است که بدانید امکان پیگیری و درخواست امور طلاق از طریق شبکه ی اجتماعی فیس بوک امکان پذیر شد…!!یک قاضی آمریکایی به یک زن اجازه داد تا از طریق سایت فیس بوک ابلاغیه های طلاق از همسر خود را به او برساند و درخواست طلاق کند اما این روند هنوز به طور ملموسقانونی نشده است که حتی به صورت غیابی همسران از طریق فیس بوک ماجرای طلاق خود را از روند قانونی به اتمام برسانند. اگر چه ناظران جهان ارتباطلت آنلاین می گویندبه سختی می توان این مورد را سرآغاز روند جدیدی نسبت به آسان تر شدن مراحل جدایی و طلاق دانست اما حکم دادگاه و پیش داوری قاضی اتفاقی است که بسیار اهمیتدارد و این موضوع از طریق فیس بوک بار دیگر از ظهور پدیده های اجتماعی آنلاین در زندگی واقعی انسان ها حکایت می کند. ماه مارس در دادگاه Manhattan به یک زن26 ساله اجازه داده شد تا ابلاغیه های طلاق خود را از طریق فیس بوک به همسر خود ابلاغ کند برای اینکه از قبل در یافتن شوهر خود بصورت حضوری ناموفق بوده است.این امر برای اولین بار است که یک قاضی آمریکایی به شخصی اجازه داده است که با طی شدن مراحل قانونی از طریق فیس بوک با ارائه مدارک قانونی ، طلاق خود را پیگیریکند. البته در سال گذشته نیز چنین طلاقی از جانب یک مرد در فیس بوک به مرحله عمل رسیده بود و توانست به نتیجه دست پیدا کند.Baiadoo و Victor همسرانی هستند که در سال 2009 در پی جدایی از زندگی زناشوئی بودند . هردوی آنها غنایی تبار هستند بایدو تلاش می کرد تا از طریق ایمیل ، تلفنو جستجوی نشانه ای از همسرش و حتی با استخدام در یک کارگاه خصوصی به سرنخی از همسرش دست پیدا کند ولی ناموفق بود در اینجا تنها مکانی که او توانست نشانی ازهمسرش بیاید در فیس بوک بود که همسرش به طور مستمر در آن فعالیت داشت . اندرو اسپینل ، وکیل بایدو می گوید : هیچ سرنخی نداشتیم که شوهر بایدو کجا ساکن است. به گفته او دادگاه آن ها را مجبور کرد تا پیش از استفاده از فیس بوک امکان راه های ممکن را برای دست یابی به مرد بیازمایند و پس از اینکه تمام راه ها را برای دستیابی بهمرد آزمودیم و به دادگاه ثابت کردیم که برای یافتن او ناموفق بوده ایم قاضی حکمی صادر کرد که بایدو می تواند برگه های حکم طلاق را از طریق فیس بوک برای همسرشبفرستد . به گفته قاضی این موارد از طریق فیس بوک تنها در موارد حاد اجازه داده می شود. با این همه نه تنها این موارد استثنا هستند و از چنین حکمی در فیس بوک بهرهگرفته اند بلکه فقط به عنوان آخرین گزینه محسوب می شود که از طریق فیس بوک حکم طلاق را ابلاغ و یا پیگیری کنید. به نظر می رسد این احکام به صورت آنلاین در کلجهان قابل اجرا نباشد و حتی در آمریکا هم شانسی برای رسمی کردن آن نباشد ولی صدور چنین احکامی که شبکه های اجتماعی آنلاین را به رسمیت می شناسد می تواند درپذیرفته شدن آن ها در آینده در سراسر جهان راهگشا باشد.

فرم ارسال دیدگاه

18 − 13 =

مقالات مشابه

محصولات اورنگ