EN

سیستم ماهواره ای BeiDou

سیستم ماهواره ای BeiDou

BeiDou سیستم ماهواره ایسیستم ماهواره ای ناوبری BeiDou یک سیستم چینی می باشد که از 2 مجموعه ماهواره ای مجزا تشکیل شده است. این سیستم به صورت محدود وآزمایشی از سال 2000 شروع به کار کرده و سیستم ناوبری جهانی آن هم اکنون در دست ساخت است. این سیستم که در ابتدا از سه ماهواره تشکیل می شد و پوشش محدودی را ارائه می داد با نام (BeiDou-1) خوانده می شد. سرویس های ناوبری این سیستم از سال 2000 برای کاربران چینی و سرزمین های همسایه ارائه شده است. نسل دوم این سیسیتم با نام BDS ویا COMPASS ویا beidou-2 یک سیستم ناوبری جهانی متشکل از 35 ماهواره خواهد بود که این سیستم تا ژانویه 2013 در دست ساخت است همچنین BeiDou در دسامبر 2011 با 10 ماهواره برای محدوده کشور چین فعال شد و سرویس دهی را در منطقه Asia-Pacific در دسامبر2012 آغاز کرد. پیش بینی می شود سرویس های جهانی BeiDou پس از تکامل در سال 2020 آماده دسترسی می باشد.BeiDou سیستم ماهواره ایتوصیفBeiDou-2 یک نسخه تکاملی BeiDou-1 نیست. این سیستم جدید مجموعه ای از 35 ماهواره بوده که 5 عدد از آن ها ماهواره های مدار ساکن به منظور سازگاری با سیستم قبلی BEIDOU-1 و 30 عدد از آن ها غیر ساکن می باشند که پوششی کلی را از جهان ارائه خواهند داد. سرویس های ارائه شده در 2 سطح طبقه بندی می شوند: 1- سرویس های رایگان برای استفاده های غیر نظامی و 2- سرویس دارای مجوز برای دولت چین و استفاده های نظامیدقت1- سرویس رایگان: این سرویس دارای دقت ردیابی موقعیت 10 متری است که قادر به تطابق زمانی ساعت ها با دقت ns10 و اندازه گیری سرعت دربازه m/s 2/0می باشد. 2- سرویس نظامی محدود: این سرویس دارای دقتی برابر cm10می باشد. تا کنون این سرویس فقط در اختیار نیروی نظامی پاکستان و نیروی نظامی کومونیستی چین گذاشته شده است. 3- سرویس دارای مجوز: این سرویس دقیق تر از سرویس رایگان خواهد بود و برای کاربرد های ارتباطی به کار برده می شود.BeiDou سیستم ماهواره ایکاربرد1- بالغ بر 1000 ترمینال BEIDOU-1 پس از زمین لرزه سال 2008 در استان سیچوان برای مهیا کردن اطلاعات از منطقه حادثه دیده به کار گرفته شد. 2- تا اکتبر 2009، تمامی گارد مرزبانی چین در Yunnan با دستگاه های BEIDOU-1 تجهیز شدند. بر اساس Sun Jiadong ( طراح اصلی این سیستم ناوبری) ، بسیاری از سازمان ها برای مدتی از این سیستم استفاده کرده اند و آن ها این سیستم را بسیار دوست دارند.

مقالات مشابه

محصولات اورنگ