EN

استفاده از لباس های هوشمند در سیستم آموزشی چین

مدارس چینی “لباس های هوشمند” را با سیستم ردیابی GPS برای نظارت بر دانش آموزان اجرا می کنند.
مدارس چینی در حال اجرای “لباس های هوشمند” با استفاده از تراشه های کامپیوتری برای نظارت بر حرکات دانش آموزان و جلوگیری از خطرات احتمالی هستند.

یازده مدرسه در جنوب غربی استان گویژو “لباس های هوشمند” معرفی شده توسط شرکت فن آوری Guizhou Guanyu Technology مورد استفاده قرار داده اند.
هم زمان با ورود دانش آموزان به مدرسه ، زمان و تاریخ ورود، به همراه یک ویدیو کوتاه ، از طریق یک اپلیکیشن در بستر اینترنت به تلفن همراه پدر و مادر ارسال میشود.

استفاده از این دستگاه تضمین می کند که هر لباس توسط صاحب قانونی آن پوشیده شده است و راهی برای هک کردن این سیستم وجود نخواهد داشت.
دور شدن دانش آموز از کلاس و یا خروج بدون اجازه ازمدرسه باعث به صدا درآمدن زنگ هشداربه صورت اتوماتیک برای معلمان و والدین میشود.
هشدارها نیز در صورتی که دانش آموز در کلاس در خواب بماند، به صدا در می آید

یک سیستم GPS حتی میتواند در خارج از مدرسه نیز حرکات دانش اموز را بررسی کند .

در مصاحبه با رسانه ی Global Times تولید کننده این سیستم اظهار داشت که که دو تراشه که در هر شانه ی لباس قرار می گیرد می تواند در برابر شست و شو و دمای 150 درجه سلسیوس مقاومت کند.

شرکت Weibo از طریق رسانه های اجتماعی محبوب چینی عنوان کرد که لباس ها “بر مسائل ایمنی تمرکز می کنند” و “روش مدیریت هوشمند” را توسط ، معلمان و والدین ارائه می دهند.
مدیر بازاریابی Guanyu Technology همچنین از توانایی های این لباس در ثبت اطلاعات در یک حساب شخصی Weibo خبر داد.

“شما به هر مدرسه ای بروید و از مأمور امنیتی سؤال کنید که تعداد دانش آموزان امروز در مدرسه وجود دارد چه تعداد است؟ قطعا نمیتوانید پاسخی بیاورید، اما می توانیم”

شرکت توسعه دهنده این سیستم گفت این لباس ها “به طو کامل هماهنگ با سیاست های دولت برای ساخت پردیس های هوشمند و مدیریت هوشمند برای توسعه آموزش و پرورش” طراحی شده است.

در سال های اخیر، پکن به طور منظم به تمام مدارس برای ایجاد “محوطه های هوشمند” بخشنامه صادر کرده است.

“ما تصمیم گرفتیم مکان دقیق دانش آموزان را پس از مدرسه بررسی نکنیم، اما زمانی که دانش آموز گم شده،لباس کمک می کند تا آنها را پیدا کند
درصد حضور از زمان معرفی این لباس های هوشمند افزایش یافته است.

تکنولوژی Guanyu گفت که این شرکت “احترام و حمایت از حقوق بشر” را بر عهده دارد.


برچسب ها: / /

مقالات مشابه

محصولات اورنگ