EN

سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز

معرفی

سازمان تنظیف و بازیافت مواد شهرداری شیراز

در سال 1377 با هدف بهبود وضعیت نظافت شهری و ارتقاء مدیریت پسماندها در شهر شیراز تشکیل گردید. قبل از این تاریخ تا سال 1369 این خدمات توسط شهرداری های مناطق و در فاصله سال های 1369 تا 1377 توســط سازمان خدمات شهری ارائه می گردید. این سازمان در سال 1387 به سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز تغییر نام یافت.

شایان ذکر است، سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز اولین ارگان تخصصی پسماندها در کشـور، در زمینه اجـرای کلیه عناصر مـوظف و امـور پشتیبانی مدیـریت پسماندها بـه صورت واحد میباشد.

مأموریت سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جداسازی، ذخیره سازی، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندهای عادی و جزء ویژه و آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه، بر اساس قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383 و آئین نامه اجرایی آن و همچنین نظافت شهری در محدوده و حریم شهر شیراز با توجه خاص به نظرات خدمات گیرندگان و جلب مشارکت آنان است.

این سازمان در سال 1398 تعداد 140 عدد جی پی اس اورنگ خریداری نموده و بر روی انواع خودروهای خود اعم از ماشین های زباله ، ماشین های حاشیه های و گشت های ستادی خود نصب و بهره برداری نمود.

برحی از نیازهای سازمان بر اساس مدیریت ناوگان

مهندس مهرزاد بهبودی ، کارشناس فناوری اطلاعات پسماند شیراز در گفتگو با واحد ارتباط با مشتریان اورنگ در را بطه با مشکلات این سازمان قبل از نصب و راه اندازی جی پی اس این چنین عنوان نمود :

 • بالا بودن هزینه های سوخت مصرفی خودروها که قابل کنترل و ردیابی نبود.
 • مشخص نبودن محدوده های زباله گیری شده توسط هر خودرو
 • افزایش شکایت شهروندان مبنی بر اینکه محدوده یا کوچه ی آنها زباله گیری نشده است و عدم امکان اثبات یا عدم اثبات.
 • عدم ثبت مسیرهای پیمایش شده هر خودرو
 • عدم امکان رصد آنلاین ماشین ها و گشت های ستادی

مزایای استفاده از ردیاب و جی پی اس در سازمان

پس از استفاده از جی پی اس و نصب و راه اندازی آنها روی خودروها ، مشکلات یاد شده به شکل زیر برطرف شدند:

 • امکان بررسی سوخت مصرفی هر خودرو از طریق مسافت طی شده و کاهش هزینه های جانبی.
 • نمایش محدوده و مسیرهایی که هر خودرو زباله گیری انجام داده است.
 • ثبت مسیرهای پیموده شده و نقاط توقف هر خودرو به جهت پاسخگویی به اظهارات و گفته های شهروندان.
 • مشخص شدن معابری که توسط ماشین های حاشیه ای جارو زده شده ( امکان پیش بینی و برآورد متراژ موردنظر).
 • قابلیت رصد ماشین های گشت های ستادی در لحظه (ماشین های خاک و نخاله و … توسط گشت های ستادی بررسی می شوند) .
 • نتیجه

  سازمان مدیریت پسماند شیراز با تجهیز خودروهای خود به سخت افزار جی پی اس موفق شدند علاوه بر قابلیت کنترل هوشمند و از راه دور خودروهای خود ، هزینه های جانبی (سوخت مصرفی) و میزان شکایات شهروندان را نیز کاهش دهند.


کنترل ناوگان حمل و نقل اورنگ کنترل ناوگان چیست؟ سامانه مدیریت ناوگان یا Fleet Management System که به اختصار به آن FMS می گوییم؛ به مدیران شرکت ها و سازمان هایی که تعداد زیادی خودرو و وسیله نقلیه دارند این امکان را می دهد که در هر لحظه اطلاعات کاملی از تمام خودروهای خود داشته ادامه مطلب
سامانه مدیریت سرویس و درخواست یاور مدیریت سرویس و خدمت مبتنی بر موقعیت چیست؟ امروزه یکی از دغدغه های مدیران شرکت ها و سازمان ها ،کنترل و مدیریت سیستم ناوگان حمل و نقل و ایجاد بستری مناسب جهت ارتباط با سایر واحد ها برای انجام هر چه بهتر و سریعتر ماموریت ها،عملیات ها و توزیع ادامه مطلب
سامانه مدیریت تعمیرات و نگهداری خودرو کاریار تعمیرات و نگهداری خودرو خودرو و ماشین آلات در سازمان ها نقش کلیدی در روند اجرای عملکرد بازی می کنند، به روز نگهداشتن این دارایی ها نیازمند بررسی دقیق و همیشگی دارایی و نگهداری صحیح از آنها ست، عملیات کنترل و بازدید های دوره ای مناسب طراحی شده ادامه مطلب