EN

مصاحبه با اعداد

مصاحبه با اعداد!

ما اخیرا از مخاطب‌هایمان نظرسنجی کردیم. در این نظرسنجی 254 نفر شرکت کردند. سوال‌ها به قرار زیر بودند. مصاحبه با اعداد را از دست ندهید!

به طور کل چقدر از نرم افزار ردیاب اورنگ نسخه موبایل راضی هستید؟

طبق این پاسخ‌ها ۶۳ درصد از نرم‌افزار ردیاب اورنگ رضایت کامل و ۱۸ درصد رضایت نسبی داشتند.

از نظر ظاهری، نرم افزار ما تا چه میزان برای شما جذاب است؟

از نظر ظاهری میزان جذابیت ظاهری نرم‌افزار ما ۵۶ درصد رضایت کامل و ۳۰ درصد رضایت نسبی بود.

به نظر شما استفاده از نرم افزار چقدر ساده است؟

۶۶ درصد استفاده از نرم‌افزار را ساده ارزیابی کردند و ۲۸ درصد رضایت نسبی داشتند.

نرم افزار ردیاب نسخه موبایل به چه میزان کاربردی است؟

در نهایت ۷۷ درصد از مخاطبین ما نرم افزار ردیابی اورنگ را بسیار کاربردی قلمداد کردند و ۱۹ درصد نیز رضایت نسبی داشتند.

این هم از مصاحبه با اعداد که قولش را دادیم!


مقالات مشابه

محصولات اورنگ