EN

ORANG Blog Banner

بلاگ اورنگ

مصاحبه با اعداد
ما اخیرا از مخاطب‌هایمان نظرسنجی کردیم. در این نظرسنجی 254 نفر شرکت کردند. این نظرسنجی مصاحبه با اعداد است!
پیام نوروزی شرکت اورنگ پژوهان پارسه برای تبریک سال نو. امیدواریم اتفاقات خوبی در سال جدید برای همه رقم بخورد.
رضایت مشتریان
در ویدئو ارائه شده حسن انجام کار و رضایت مشتریان اورنگ نمایش داده می شود که این تنها معدودی از پروژه های مورد بررسی قرار گرفته می باشد.