EN

مدیریت ناوگان معاونت بهره برداری برق فارس

سامانه مدیریت ناوگان اورنگ چطور توانست توجه و اعتماد برق بهره برداری استان فارس را جلب کند و عملیات نظارت و موقعیت یابی خودروها را به راحتی انجام دهند

سامانه توزیع و اعزام توزیع نیروی برق کردستان

سامانه توزیع و اعزام یاور به همراه سامانه ردیاب خودرو اورنگ چطور سبب رضایتمندی مشترکین برق استان کردستان گردید.

سامانه ردیابی شرکت تعمیرات انتقال برق بوتیا

تعمیرات انتقال برق بوتیا چگونه با استفاده از نرم افزار و سامانه کنترل ناوگان اورنگ موجب سهولت در کنترل تردد خودروهای خود شد؟

مدیریت ناوگان توزیع نیروی برق فارس

مدیریت ناوگان حمل ونقل شرکت توزیع بربق فارس به همراه سامانه هوشند هوشیار توسط شرکت اورنگ چطور پیاده سازی شد