•  sales@opp.co.ir
  •   شیراز:2-32326881-071    تهران:77801788-021
ناحیه کاربری

نمایشگاه بین المللی الکامپ تهران 1396

نمایشگاه بین المللی الکامپ شیراز 1396

نمایشگاه بین المللی الکامپ زنجان 1396

نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل و خودرو در کرمانشاه1395

نمایشگاه بین المللی الکامپ شیراز 1395

بازدید و تقدیر وزیر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات و استاندار محترم به همراه هیات همراه از غرفه شرکت اورنگ 1395

بازدید معاون وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات جناب آقای آذری جهرمی 1395

نمایشگاه شهر زیبا شیراز1394

حضور شرکت اورنگ در نمایشگاه پارک علم و فناوری به عنوان یکی از شرکت‌های نوآور استان 1394

اولین نمایشگاه تخصصی شناسایی و مکان یابی کشور-تهران 1394

دوستداران اورنگ

نمایشگاه حمل و نقل بین المللی تهران 1393

گواهی رعایت حقوق مصرف کننده اورنگ

دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استان فارس 1396