مجوزهای شرکت اورنگ

مجوزهای قانونی برای یک شرکت معتبر شامل مجموعه‌ای از مدارک و تأییدیه‌هاست که شرکت باید از نهادها و سازمان‌های مربوطه دریافت کند تا بتواند به طور رسمی و قانونی فعالیت کند. این مجوزها بسته به نوع و حوزه فعالیت شرکت متفاوت است. داشتن این مجوزها نه تنها نشان‌دهنده‌ی تعهد شرکت به قوانین و مقررات است، بلکه اعتماد مشتریان و همکاران تجاری را نیز جلب می‌کند. شرکت اورنگ نیز با دریافت جدیدترین و حرفه ای ترین مجوزها و گواهینامه های مربوطه از مراجع قانونی در دنیا به این عرصه قدم گذاشته است.

شرکت اورنگ دارای گواهی نامه ایزو ISO 10002 می باشد
شرکت اورنگ دارای گواهی نامه ایزو ISO در 9001 میباشد
شرکت اورنگ دارای گواهی نامه ایزو ISO 9001 می باشد
اورنگ دارای گواهینامه صلاحت خدمات انفورماتیکی
شرکت اورنگ دارای گواهی نامه ایزو ISO 10002 می باشد
اورنگ دارای پروانه فعالیت تحقیق و توسعه از وزارت صنعت و معدن و تجارت ایران
عضویت اورنگ در سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی
دارای گواهی نامه امنیتی نرم افزار از دانشگاه شیراز
مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور برای اورنگ
دارای پروانه فنی و مهندسی، شرکت اورنگ پژوهان پارسه
مجوز پروانه بهره برداری اورنگ