تماس با اورنگ

آدرس دفتر مرکزی:
شیراز – شهرک گلستان- بلوار غدیر جنوبی- نبش کوچه ۹ -ساختمان اورنگ- پلاک ۳۸۳ 
کد پستی ۷۱۸۹۸۴۴۱۳۳
اطلاعات تماس:
071-3338 (32 خط همزمان)
021-91303338 (10 خط همزمان)
اورنگ را در فضای مجازی دنبال کنید

ساعت کاری

شنبه الی چهارشنبه: 8 الی 17

ساعات پاسخگویی پشتیبانی: همه روزه از 8 الی 22

واحد فروش – داخلی 1

مدیر فروش شرکت اورنگ
کارشناس ارشد واحد فروش شرکت اورنگ
کارشناس واحد فروش شرکت اورنگ
کارشناس واحد فروش شرکت اورنگ
کارشناس واحد فروش شرکت اورنگ
کارشناس واحد فروش شرکت اورنگ

واحد پشتیبانی- داخلی 2

کارشناس پشتیبانی شرکت اورنگ
کارشناس پشتیبانی شرکت اورنگ
کارشناس پشتیبانی شرکت اورنگ

واحد مرکز تماس – داخلی 0

سرپرست خدمات مشتری اورنگ
کارشناس خدمات مشتری اورنگ
کارشناس خدمات مشتری اورنگ
کارشناس مالی – داخلی 156
کارشناس واحد مالی شرکت اورنگ
ارتباط با مشتری – داخلی 190
کارشناس رسیدگی به شکایات شرکت اورنگ
تصویری از نقشه مکان شرکت اورنگ