•  sales@opp.co.ir
  •   شیراز:2-32326881-071    تهران:77801788-021
ناحیه کاربری

سخت افزار ردیاب


سخت افزار ردیاب مجموعه ای از اجزای فیزیکی برای مثال برد الکترونیکی، قطعات الکترونیکی و … می باشد که سخت افزار ردیاب را تشکیل می دهند.
در زیر برخی از برندهای معتبر جهانی سخت افزار ردیاب که شرکت اورنگ پژوهان پارسه افتخار همکاری با آن ها را دارد آورده شده است که با انتخاب هر یک می توان به کلیه سخت افزار ردیاب موجود در آن برند دسترسی داشت.

meitrackسخت افزار ردیاب میترک